Narzędzia IBAN

Weryfikator IBAN

Sprawdź

Kalkulator IBAN

Wygeneruj

Format IBAN

Podgląd

Lista banków

Wyszukaj

Wysyłanie pieniędzy z Wise

Wyślij pieniądze

Co to jest IBAN?

IBAN - The International Bank Account Number (międzynarodowy numer konta bankowego) jest systemem wykorzystywanym do rozpoznawania kont bankowych międzynarodowo, aby umożliwić szybkie płatności. Kiedy wysyłasz pieniądze za granicę, IBAN identyfikuje odbiorcę, aby upewnić się, że środki dotrą na właściwe konto.

System ten został utworzony w celu przetwarzania płatności na terenie Unii Europejskiej i na chwilę obecną jest używany w większości krajów w Europie, jak również w Afryce, Bliskim Wschodzie i na Karaibach.

SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) jest oficjalną nazwą tego systemu.

Minusy przelewów zagranicznych w Twoim banku

Wysyłając lub odbierając międzynarodowy przelew bankowy, możesz stracić pieniądze na nieprawidłowym kursie wymiany i w rezultacie zapłacić za ukryte opłaty. To dlatego, że banki nadal używają starego systemu do wymiany pieniędzy. Zalecamy użycie opcji Wise, która jest zwykle znacznie tańsza. Dzięki nowoczesnej technologii:
  • Za każdym razem dostajesz świetny kurs wymiany oraz niską opłatę, o której poinformujemy Cię na samym początku.
  • Przesyłasz pieniądze tak szybko, jak banki, a często szybciej – niektóre waluty docierają w kilka minut.
  • Twoje pieniądze są chronione zabezpieczeniami stosowanymi w bankach.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, którzy dokonują przelewów w 47 walutach w 70 krajach.

Więcej o formacie IBAN

IBAN składa się z 34 znaków alfanumerycznych ułożonych jak na schemacie poniżej:

CCKKBBBBBBBBBBBB...

  • Pierwsze dwa znaki (CC) definiują kraj zgodnie z formatem ISO 3166-1 alpha-2. Tylko litery.
  • Następne dwa znaki (KK) używane są w celu sprawdzenia poprawności działania systemu. Tylko cyfry.
  • Pozostałe do 30 znaków (BBBBBBBBBBBB...) odznaczają BBAN (Basic Bank Account Number - podstawowy numer rachunku bankowego). Format ustalany jest przez bank centralny lub odpowiednie organy finansowe urzędujące w danym kraju. Zarówno litery jak i cyfry są dozwolone.

Format BBAN (Basic Bank Account Number)

Długość numeru BBAN zawiera do 30 znaków alfanumerycznych.

Jednak każdy kraj będzie posiadał ustaloną długość oraz zawierał znaki alfanumeryczne bez rozróżniania wielkości liter. BBAN zawierają zazwyczaj dane oddziału bankowego, takie jak bank oraz identyfikator oddziału wraz z lokalnym numerem rachunku.